Bookmark and Share

Pořádání soutěží ŽL 2013

Vydáno dne 24. 10. 2012 (2482 x přečteno)

Pro zájemce o pořádání dílčího závodu 18. ročníku ŽL 2013 připomínám dodržení termínu 31. října 2012 pro doručení žádosti.


Žádost nemusí obsahovat termín, řešení proběhne na výroční schůzi v lednu. Je bezpodmínečně nutné žádost předat osobně do rukou vedoucího VR ŽL nebo zaslat poštou na adresu: Vladimír Sklenář, Netín 95, 594 44.

Žádost musí obsahovat originální razítko pořadatele včetně podpisu zodpovědného zástupce. Na žádosti došlé v elektronické, SMS podobě a doručené po termínu nebude brán zřetel.


Zdroj: Za VR ŽL V. Sklenář


Další články

Výsledky a články

    Skupiny článků